ՇԻՐԱԿԱՑՈՒ ՃԵՄԱՐԱՆ

ՈՒՀ-ի կառավարման ավտոմատացման համակարգ

ums

ՄՈՌԱՑԵԼ ԵՔ ԳԱՂՏՆԱԲԱՌԸ? ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ